Varnam


Introduction to Varnam


Volume 1

1.
Sami Ninne Kori (Sankarabharanam)

2.
Evari Bodha (Abhogi)

3.
Ninnu Kori (Mohanam)

4.
Sami Ninne Kori (Sreeragam)

5.
Jalajaksha (Hamsadhwani)

Volume 2

6.
Chalamela (Darbar)

7.
Vanajakshi (Kalyani)

8.
Valachi Vachi (Navaragamalika)

9.
Sarasuda (Saveri)

10.
Ninnu Kori (Vasantha)

Volume 3

11.
Intha Chalamu (Begada)

12.
Tharuni (Kamboji)

13.
Era Na Pai (Thodi)

14. Viriboni (Bhairavi)

15.
Sarasijanabha (Kamboji)


16.
Chalamela (Pada Varnam) (Natakurunji)
Shlokas(Free download)